Bractwo Rycerskie

Chorągiew Rycerstwa Ziemi Śląskiej

Daj, Boże dobrą broń mieć, ale i daj nigdy jej nie użyć.
Anonim
Menu

Urząd Miejski w Bytomiu

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy za współorganizację Bytomskiej Majówki Europejskiej, aktywne i chętne włączenie się w całe przedsięwzięcie oraz pracę zespołową. Dzięki Waszemu zaangażowaniu impreza przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Życzylibyśmy sobie dalszej tak dobrej współpracy.